Pilíře a cíle Reynaers Group

Pilíře a cíle Reynaers Group

Dlouhodobými cíli naší společnosti jsou udržitelnost a spokojenost zaměstnanců. Proto ve zprávě týkající se výhledů a vizí Reynaers Group nesmí ani jeden z faktorů chybět. Zároveň jsme se zavázali stát se důvěryhodným partnerem pro každého, kdo chce stavět udržitelným způsobem.

Přispějeme k udržitelnějším budovám

V Reynaers se snažíme vytvářet hodnoty a produkty, které jsou nadčasové a drží krok s nejnovějšími technologiemi. Jinak tomu není ani v případě našeho přístupu k udržitelnosti budov a domácností. Této agendě se věnuje Danny Geysels, Research & Engineering manager a autor jednoho z našich pilířů udržitelnosti s názvem „Sustainable Buildings“, který byl nedávno publikován v rámci naší zprávy o udržitelnosti „Reynaers Act“. 

Udržitelnost budov je tématem naší společnosti již delší dobu. Posun směrem k udržitelným tématům urychluje hledání efektivních řešení v oblastech pasivní a aktivní energetické hospodárnosti, zodpovědného výběru materiálů a způsobů úspory energie během samotné výroby.
Mnoho hliníkových systémů Reynaers nese označení udržitelnosti. Jedná se například o označení Passive House nebo Minergie, což jsou značky indikující vynikající účinnost ve vztahu k energetické úspoře. „Neustále obnovujeme certifikáty a rozšiřujeme naši nabídku o  ještě více certifikovaných produktů,” dodává Danny. Za zmínku stojí například fasádní řešení ConceptWall 50, které nedávno získalo označení Passive House a stalo se tak nejlepší volbou v tomto segmentu. A tím rozhodně nekončíme! Reynaers v současnosti podniká další kroky k certifikaci dveří MasterLine 10.

Přispějeme vývojem cirkulárních výrobků

Udržitelnost platí i pro využívané materiály, neboť výrobky z nich naplňují princip „Cradle to Cradle“, tedy že suroviny cirkulují v nekonečném výrobním cyklu bez významné odpadové složky. Tuto agendu má na starost Marijke Rymenants, která je expertkou na udržitelnost v Reynaers Group již od roku 2013 a proto oblast cirkularity materiálů zaštiťuje

Co takové principy v praxi znamenají? „Přijetí cirkulární produktové strategie znamená, že vytváříme systém, který si uchovává svou hodnotu během celého životního cyklu,“ vysvětluje Marijke. Aby Reynaers Group mohla i do budoucích let nabízet široké spektrum vysoce kvalitních udržitelných produktů, řešíme oblast cirkularity na několika úrovních. Konkrétně se jedná o úroveň produktovou, materiální a datovou.

Snažíme se vytvářet produkty, které zohledňují efektivní procesy na konci jejich životnosti, což znamená například snadnou demontáž, maximalizaci opětovného využití nebo recyklace. Taktéž samotné materiály použité v našich produktech vybíráme s ohledem na tento cíl. Vyhýbáme se proto prvkům komplikující proces recyklace, ale také potenciálně zdravotně nebezpečným látkám. A v poslední řadě je třeba zmínit také způsob, jakým komunikujeme udržitelná data. Jednotlivé produktové pasporty obsahují všechny relevantní informace, jako je materiálové složení, udržitelné vlastnosti, pokyny k demontáži a další informace. 

Přispějeme snížením naší ekologické stopy

Bedlivě sledujeme a optimalizujeme dopady naší výroby s důrazem na minimalizaci ekologické stopy.  Naše strategie se zabývá rovněž emisemi navázanými na naše výrobní procesy a nákupní chování, které tvoří až 97 % celkového dopadu Reynaers Group na životní prostředí. „Navázáním udržitelných partnerství dosáhneme našeho cíle snížit tyto nepřímé uhlíkové emise o 55 % a to do roku 2030,“ říká Guillaume Nijdam, náš Business Partner Operations, řešící udržitelnost provozu.

Udržitelnost se promítá do celého výrobního procesu, který zahrnuje nákup, logistiku nebo následnou správu zařízení. A jaké konkrétní kroky podnikneme? Chceme vybírat výhradně dodavatele „zelené oceli“, nakupovat recyklovaný a nízkouhlíkový hliník a používat recyklované polyamidové izolační lišty, abychom co nejvíce omezili negativní dopady výroby na životní prostředí. 

Abychom stvrdili svůj závazek k lepší budoucnosti, připojila se Reynaers Group k iniciativě Science Based Target (SBTi) a stanovila si vědecky podložené emisní cíle. „V důsledku toho přijímáme taktická celopodniková opatření, která mají významný dopad.“, dodává Guillaume.

Chceme být pečující firmou

Často opomíjeným tématem ve vztahu k udržitelnosti firem je oblast HR. Reynaers Group vnímá jako svou povinnost vytvářet atraktivní a motivující pracovní prostředí, které umožňuje celoživotní zaměstnatelnost. To je důvod, proč Reynaers Group podporuje osobní růst všech zaměstnanců pomocí různých obecných i na míru šitých nástrojů a služeb. 

Christel Van Bortel, vedoucí lidských zdrojů v Reynaers Group, se snaží proto přijímat taková rozhodnutí, která plně podporují hlavní stavební kámen společnosti: naše zaměstnance. Součástí její práce je naplňovat hodnoty celosvětově udržitelné HR politiky, která se zaměřuje na celoživotní zaměstnatelnost.  
A jak se v Reynaers snažíme přistupovat k osobnímu růstu?„Nabízíme široký výběr školení a kurzů, které pomáhají zlepšovat dovednosti a rozvíjet osobnost zaměstnance. Bavíme se například o technických kurzech montáží a údržbě produktů, ale také jazykových kurzech nebo workshopech o emoční inteligenci. Společně s našimi zaměstnanci se snažíme najít na míru šitá řešení, která jim pomáhají posunout se vpřed,“ říká Christel.

Reynaers Act

Sdílejte inspiraci

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Novinky

Pilíře a cíle Reynaers Group

Dlouhodobými cíli naší společnosti jsou udržitelnost a spokojenost zaměstnanců. Proto ve zprávě týkající se výhledů a vizí Reynaers Group nesmí ani jeden z faktorů chybět.

PŘEČÍST »

Spojte se s námi

Přineste inovaci do svého domova. Ozvěte se nám a my s vám pomůžeme s výběrem.