Domů » Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

Společnost Reynaers Aluminium si váží Vašeho soukromí, a proto přijímá příslušná opatření k ochraně Vašich osobních údajů v souladu s evropským nařízením o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů GDPR (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Tyto zásady ochrany osobních údajů se vztahují na webové stránky www.reynaersathome.cz.

JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE SHROMAŽĎUJEME?

Pokud navštívíte naše webové stránky, přihlásíte se k odběru newsletteru nebo nám jinak poskytnete údaje o Vás, můžeme shromažďovat a zpracovávat následující osobní údaje:

 • Jméno
 • Příjmení
 • Adresa
 • Telefonní číslo
 • Pohlaví
 • Datum narození
 • Společnost
 • Pracovní pozice
 • Životopis
 • Mluvený jazyk
 • E-mailová adresa
 • IP adresa

 

PRO JAKÉ ÚČELY ZPRACOVÁVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?

Vaše osobní údaje používáme k zodpovězení Vašeho dotazu nebo k podpoře a posílení našeho vztahu s Vámi, například ke sdílení důležitých informací a zpráv, kterými mohou být:

 • Informace a novinky týkající se produktů
  Zprávy o nejnovějších produktech nebo důležitých technických aktualizacích.
 • Informace a novinky týkající se projektů
  Inspirující obsah a zprávy o našich nejnovějších realizacích a projektech.
 • Informace a novinky týkající se služeb
  Informace o poskytovaných službách a podpoře.
 • Informace a novinky týkající se naší společnosti
  Zprávy o změnách a aktualizacích v naší společnosti nebo v našich službách.
 • Události a ocenění
  Zprávy o naší přítomnosti na místních veletrzích a akcích, jakož i o naší registraci nebo podílení se na těchto akcích.
 • Stav žádosti o zaměstnání
  Kontakt ohledně stavu Vaší žádosti o volné pracovní místo.
 • Nabídky a reklama

Vaše osobní údaje lze tedy použít:

 • Pro účely přímého marketingu, jak je uvedeno výše
 • Pro správu našich webových stránek
 • Pro správu událostí
 • Pro správu našeho zákaznického portálu
 • Pro správu Vaší registrace na našem zákaznickém portálu
 • Pro zlepšení našich služeb a obsahu na našich webových stránkách
 • Pro personalizaci služeb a reklamy
 • Pro propagaci našich produktů a služeb
 • Za účelem dodržování legislativy a předpisů

Vaše osobní údaje můžeme použít také pro nové účely, které ještě nejsou uvedeny v těchto „Zásadách ochrany osobních údajů“. V takovém případě Vás budeme před použitím Vašich osobních údajů k těmto novým účelům předem kontaktovat, budeme Vás informovat o změnách našich pravidel ochrany osobních údajů a poskytneme Vám možnost s těmito novými pravidly souhlasit nebo je odmítnout.

JAK SHROMAŽĎUJEME INFORMACE?

Osobní údaje shromažďujeme z webových formulářů na našich webových stránkách nebo pomocí souborů cookies:

 • Kontaktní formuláře
 • Formuláře s žádostmi o volná pracovní místa
 • Přihlašovací formuláře k událostem
 • Přihlašovací formuláře k odběru newsletteru
 • Formuláře pro předkládání projektů
 • Formuláře pro registraci na našem zákaznickém portálu
 • Formuláře pro žádosti o zpětný kontakt telefonicky nebo e-mailem
 • Formuláře pro dotazování na projekty / nabídky
 • Formuláře žádostí o školení
 • Formuláře žádostí o informace
 • Ostatní obecné webové formuláře
 • Cookies
POSKYTUJEME NEBO PRODÁVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE TŘETÍM STRANÁM?

Vaše osobní údaje neprodáváme. Mimo Reynaers Aluminium sdílíme Vaše osobní údaje pouze s Vaším souhlasem, jak to vyžaduje zákon, anebo se společnostmi, které pomáhají Reynaers Aluminium plnit své závazky vůči Vám a s partnery, kteří sdílí závazek společnosti Reynaers Aluminium chránit Vaše soukromí a osobní údaje.

JAK DLOUHO UCHOVÁVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?

Vaše osobní údaje uchováváme pouze tak dlouho, jak nám to dovolíte, nebo po dobu nezbytně nutno pro specifické účely. Kdykoli máte možnost změnit své předvolby nebo se odhlásit od odběru pomocí odkazu v e-mailech, které od nás obdržíte.

JAKÁ PRÁVA MÁTE OHLEDNĚ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

 • Právo být informován
  Máte právo být informováni o tom, které údaje o Vás shromažďujeme.
 • Právo na přístup
  Máte právo na přístup k osobním údajům, které jsme o Vás shromáždili.
 • Právo na nápravu
  Máte právo požadovat opravu nebo změnu Vašich osobních údajů.
 • Právo na vymazání
  Máte právo na vymazání všech Vašich osobních údajů z našich databází.
 • Právo na přenos dat
  Máte právo požadovat přesun, kopii nebo převod Vašich osobních údajů.
 • Právo na námitku
  Máte právo vznést námitku proti dalšímu zpracování Vašich osobních údajů.

Kdykoli můžete kontaktovat společnost Reynaers Aluminium s jakýmikoli dotazy či požadavky, které můžete mít ohledně těchto zásad ochrany osobních údajů. V případě, že budete chtít uplatnit jedno z výše uvedených práv, zašlete e-mail s Vaším požadavkem na adresu privacy@reynaers.com. Pokud chcete uplatnit právo na vymazání nebo právo na zapomenutí, napište nám prosím na adresu privacy@reynaers.com.

SOUBORY COOKIES A ANALYTICKÁ DATA

Veškeré informace, které automaticky shromažďujeme, souvisejí s Vaším používáním našich webových stránek. Tyto informace jsou anonymní a jsou shromažďovány prostřednictvím souborů protokolů našich serverů. Tyto soubory zaznamenávají pouze obecné informace, jako například počet návštěv našich webových stránek, typ internetového prohlížeče, anebo počet a typy souborů stažených z našich webových stránek, nikoli však Vaše osobní údaje. Díky těmto informacím můžeme vytvářet obsah více přizpůsobený Vašim potřebám. Některé z našich webových stránek používají funkci „cookies“. Soubory cookies samy o sobě nejsou schopny získat žádné Vaše osobní údaje. Soubor cookie při Vaší návštěvě našich webových stránek automaticky identifikuje Váš počítač, nikoli však Vaši osobu. Pokud to sami výslovně nesdělíte, společnost Reynaers Aluminium nikdy neví, kdo jste, přestože může Vašemu počítači přiřadit soubor cookie. Také webové stránky mohou číst pouze soubory cookies vytvořené těmito webovými stránkami. Webové stránky používají soubory cookies od jiných dodavatelů.

Cookies mimo jiné umožňují personalizovat webové stránky a poskytnout Vám tak informace, které vyhovují Vašim potřebám a přáním. Pokud například vyberete jazyk a typ návštěvníka, ve Vašem počítači se zapíše soubor cookie, díky kterému nebudete v budoucnu muset tuto volbu znovu provádět. Při stahování dokumentů nebo souborů ze zákaznického portálu je ve Vašem počítači uložen soubor cookie, díky kterému můžete být informováni o aktualizovaných verzích stažených souborů.

V PŘÍPADĚ DOTAZŮ NÁS KONTAKTUJTE

Společnost Reynaers Aluminium si je vědoma toho, že Vaše soukromí je pro Vás velice důležité. Vítáme otázky a připomínky týkající se těchto zásad ochrany osobních údajů, proto neváhejte a kontaktujte nás e-mailem na adrese info@reynaers.cz. Pokud budete s našimi reakcemi nespokojeni, máte možnost podat stížnost u úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz). Vzhledem k tomu, že technologie na internetu se mění tak rychle, společnost Reynaers Aluminium si vyhrazuje právo kdykoli změnit své zásady ochrany osobních údajů. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s podmínkami těchto zásad ochrany osobních údajů.