Domů » Zřeknutí se odpovědnosti

Zřeknutí se odpovědnosti

Právní informace

Tyto webové stránky jsou ve vlastnictví Reynaers Aluminium s.r.o. (dále jen „Reynaers“ nebo „Reynaers Aluminium“), české společnosti s ručením omezeným, se sídlem na adrese U Průhonu 1589/13a, 170 00 Praha 7, zapsané v obchodním rejstříku pod identifikačním číslem 63990113, DIČ CZ63990113.

Zřeknutí se odpovědnosti

Tyto webové stránky a informace, které obsahují, jsou poskytovány pouze pro informování uživatele, pokud jde o společnost Reynaers Aluminium a produkty a služby, které nabízí. Tyto webové stránky jsou pouze informativní a Reynaers Aluminium nenese žádnou odpovědnost za škodu jakéhokoli druhu či povahy způsobenou použitím informací z těchto webových stránek.

Reynaers Aluminium vynakládá veškeré úsilí pro zajištění správnosti informací obsažených na těchto webových stránkách v době jejich vytvoření a poslední změny a jejich souladu s autorskými právy. Pokud by přeci jen došlo k porušení autorských práv, společnost Reynaers Aluminium ručí za odstranění částí porušujících autorská práva, aniž by však byla odpovědná za jakékoliv škody tím způsobené.

Reynaers Aluminium neposkytuje žádnou záruku a nenese žádnou odpovědnost za přesnost nebo úplnost těchto webových stránek a jejich obsahu. Reynaers Aluminium si vyhrazuje právo obsah těchto webových stránek kdykoli změnit, pokud to považuje za vhodné, a to bez předchozího upozornění a bez odpovědnosti za škody tím způsobené.

Tyto webové stránky obsahují odkazy na externí webové stránky jako službu pro uživatele těchto webových stránek. Při poskytování externích odkazů nepřijímá Reynaers Aluminium žádnou odpovědnost za obsah nebo stav jakýchkoli odkazovaných externích webových stránek.

Používáním těchto webových stránek souhlasíte s podmínkami tohoto prohlášení.

Soukromí

Společnost Reynaers Aluminium se zabývá vašim soukromím, a proto přijímá vhodná opatření k ochraně vašeho soukromí v souladu s evropským nařízením o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (tzv. Globální nařízení o ochraně osobních údajů).

Přečtěte si úplné zásady ochrany osobních údajů pro www.reynaersathome.cz.

Cookies

Soubory cookie mimo jiné umožňují personalizovat webové stránky pro vás a poskytnout vám informace, které vyhovují vašim potřebám a přáním. Veškeré informace, které automaticky shromažďujeme, souvisejí s používáním webu.

Autorská práva a ochranné známky

Tyto webové stránky a jejich obsah jsou plně ve vlastnictví společnosti Reynaers Aluminium a / nebo jejích poskytovatelů licencí. Veškeré názvy produktů, značky a / nebo obchodní názvy jsou ochranné známky, registrované ochranné známky nebo obchodní názvy jejich příslušných držitelů. Z tohoto důvodu nesmí být tyto webové stránky a veškeré jejich části bez výjimek, konkrétně veškeré grafické a zvukové prvky chráněné autorskými právy, jako jsou texty, fotografie, zvuky, kresby či loga, distribuovány bez předchozího, výslovného a písemného souhlasu společnosti Reynaers Aluminium a / nebo jakéhokoli jiného dotčeného vlastníka ke kopírování, šíření, úpravám a / nebo zveřejnění.

Pro více informací o používání grafických, zvukových nebo informačních prvků, jako jsou fotografie, texty, kresby, loga či zvuky, nás kontaktujte na e-mailové adrese copyrights@reynaers.com.