5 pravidel, jak se starat o hliníková okna a dveře

Preventivní čištění a údržba okenních a dveřních prvků je velice důležitá pro zajištění jejich funkčnosti a dlouhé životnosti. Tuto součást vaší stavby tedy není dobré zanedbávat a je třeba i jí věnovat speciální péči, aby bezchybně fungovala co nejdéle. Zde je 5 základních rad, jak se o hliníková okna a dveře co nejlépe starat.

Reynaers Sensity - zvenku odolný hliník, uvnitř teplé dřevo

 

Reynaers Sensity – zvenku odolný hliník, uvnitř teplé dřevo

1.      Pravidelná kontrola

Pravidelná údržba hliníkových prvků je velice důležitá. Časové intervaly mezi kontrolami závisí na typu provozu a pravidelnost užívání. Obecně platí, že u dveří pro běžné používání jde o frekvenci jednou za 6 měsíců. Intenzivně používané dveře například ve školách, nemocnicích či veřejných budovách by takovou kontrolu měly podstupovat již každé 3 měsíce. U omezeně používaných dveří pak naopak stačí prohlídka jen jednou ročně. Speciálním případem jsou panikové únikové dveře, které by se z důvodu bezpečnosti měly kontrolovat jednou měsíčně.

S okny a posuvnými systémy je to jednodušší, tam postačí revize jednou za rok.

Dalším ukazatelem je agresivita prostředí. Pokud se hliníkové systémy nachází v blízkosti povodí, v průmyslových oblastech s emisemi chemických látek v ovzduší či u frekventovaně využívaných dopravních toků, je údržba všech komponentů doporučována již čtyřikrát ročně.

UPOZORNĚNÍ: U protipožárních konstrukcí je vyžadována speciální údržba a je třeba řídit se informacemi v katalozích jednotlivých systémů.

2.      Žádné agresivní přípravky

Velkou chybou bývá používání nesprávných přípravků pro čištění, které mohou způsobit nenávratné poškození povrchové úpravy hliníkových konstrukcí. Pro běžnou údržbu postačí vlažná voda s neutrálním pH neobsahující aceton nebo čpavek. Pro důkladnější péči je pak možné použít některý z řady čističů Reynaers, například univerzální olej Reynovator 718, který chrání proti korozi, nebo Reynawach Color, jenž čistí a obnovuje barvy. Na eloxované povrchy pak nejlépe poslouží Reynawach Ano.

Je potřeba ovšem také dbát na použití správných náčiní, kterými se údržba provádí. Nejoptimálnější je hladký čistý hadřík. Naopak zakázány jsou tvrdé materiály jako brusné papíry, kovové škrabky, drátěné kartáče či nože. 

Na čištění hliníkových rámů oken a dveří nepoužívejte tvrdé materiály jako brusné papíry, kovové škrabky, drátěné kartáče či nože.

3.      Péče o těsnění, kování a příslušenství

Jednou ročně je potřeba ošetřit gumové těsnění mezi rámem a křídlem speciálním olejem či tekutým silikonem pomocí hadříku. Tím se zabrání případnému vzniku trhlin.

Veškeré příslušenství je třeba čistit jemnými pH neutrálními prostředky ve zředěné formě. Jde zejména o okenní kování, závěsy, kliky, zámky a vložky a kování posuvných křídel.

UPOZORNĚNÍ: Vyvarujte se silikonových maziv a nikdy nepromazávejte táhla a dveřní závěsy. Na promazání pohyblivé části kování, zamykacích bodů, střelky, závory doporučujeme použít neutrální olej.

Reynaers čištění kolejnice

4.      Údržba odvodňovacích otvorů a kolejnic

Často se zapomíná na kontrolu odvodňovacích prostorů. Prostor mezi křídlem a rámem by měl být čištěn každých 6 měsíců a zejména odvodňovací otvory zbaveny všech nečistot. Taktéž ve spodním profilu posuvných či shrnovacích dveří se mohou hromadit mnohé nečistoty, jako jsou kousky listí či písek. Jednou za půl roku by se tedy měly kolejnice vysát a každoročně hadříkem odstranit všechny nečistoty, prach a mastnotu.

5.      Kombinace vzduchotěsnosti a větrání

Okna, dveře a posuvné systémy Reynaers jsou navrženy tak, aby byly maximálně vzduchotěsné. Nicméně při každodenních činnostech jako je vaření či sprchovaní, ale i pouhé samotné obývání, vznikají v interiéru vodní páry. Tyto páry pak mohou zapříčinit kondenzaci na stěnách a oknech a v další fázi mohou zanechat skvrny, způsobit plísně či dokonce rozpad sádrokartonových příček.

Aby se zabránilo těmto negativním dopadům vlhkosti, je potřeba interiér kvalitně větrat. To je možné úplným otevřením okna na pár minut denně, sklopením okna do větrací pozice na delší dobu či instalací ventilační jednotky Ventalis do horní části okna.

Reynaers MasterPatio – Hliníková okna, posuvný systém

 

Reynaers MasterPatio – Posuvný systém

Zde je důležité předejít zbytečnému plýtvání energiemi na vytápění, proto se v zimních měsících jeví jako nejoptimálnější krátké úplné otevření okna namísto užívání ventilačky. I řešení větracím systémem Ventalis vám ovšem díky samouzavíracímu systému při prudkém větru zajistí i v této době čerstvý vzduch po celý den a zároveň omezí tepelné ztráty.

Možná si říkáte, že toho může být hodně, co mít na paměti. Ale péče o vaše hliníkové rámy se dá zahrnout do běžného úklidu. Jednou týdně o víkendu pořádně vyvětrat a při větším úklidu domácnosti myslet i na odvodňovací otvory, kolejnice, těsnění a zajistit případné seřízení rámů. S touto péčí ještě více prodloužíte životnost svých hliníkových rámů. Větší servisní zásahy, seřízení nebo výměny doporučujeme provádět kvalifikovanou osobou.

Přejeme, ať vám dělají radost.