Výročí spolupráce Inspireli Education a Reynaers Aluminium

Se začátkem školního roku a vykročením studentů za novým poznáním bychom rádi připomněli jedno významné výročí, které se s tímto tématem úzce pojí. Uplynul totiž jeden rok od navázání spolupráce Reynaers Aluminium s velmi ambiciózním projektem Inspireli Education, který v rámci své platformy pomáhá propojovat studenty či architekty s výrobci nových technologií a obecně výrobní sférou.

Společně jsme realizovali

Co se nám za tento rok společně podařilo? Celkem 692 studentů získalo na vzniklé platformě hodnotný feedback ke svým projektům. Díky naší společnosti vznikl zároveň i zcela unikátní feasibility feedback, který byl studenty i samotnými architekty hodnocen jako nejpřínosnější zpětná vazba ze strany firem. 

Bylo nám potěšením významně přispět k založení EDU platformy. Máme z tohoto spojení radost a věříme, že možnost participace na projektech již během studia bude pro mnohé budoucí architekty a stavaře nezaplatitelnou zkušeností.

Jak to funguje

Partnerství s Inspireli Education pomáhá podporovat studenty a jejich inovativní nápady, které propojujeme s praktickými informacemi a technologiemi, které by byly v běžné výuce obtížně dostupné.

Těší nás, že spolupráci vnímá jako velmi přínosnou i samotné Inspireli Education. „Rád bych Vám tímto dopisem poděkoval a pogratuloval k prvnímu výročí spolupráce. Je velice záslužné, že jste se stali první společností, která se přidala k projektu INSPIRELI EDUCATION, virtuální fakulty architektury a tím zahájili zcela novou kapitolu podpory mladých studentů architektury celého světa,“ vyjádřil ve svém dopise k výročí naší spolupráce za Inspireli uznávaný architekt Ing. arch. Otto Dvořák.

Na další společné roky

Těšíme se proto na další roky úzké spolupráce, podpůrných aktivit při směřování studentů v jejich kreativní činnosti a vizí mladých inovátorů převedených do praxe.Samotná Vaše prezentace v rámci projektu je velmi profesionální a potvrzuje významnou pozici společnosti Reynaers Aluminium na světovém trhu,“ potvrzuje předávané hodnoty naší firmou v průběhu celé spolupráce Ing. arch. Otto Dvořák.

Dopis po roční spolupráci od ing. arch. Otta Dvořáka z Inspireli

Sdílejte inspiraci

Tiskové zprávy

Otevřeli jsme nový showroom v Praze

Slavnostním otevřením za účasti našich dlouholetých partnerů jsme 22. září 2022 vdechli život prvnímu Showroomu Reynaers v České republice. Nově vzniklé prostory nejsou pouze výkladní

»
Rady, tipy, zajímavosti

Jak předcházet kondenzaci vody na oknech

Okna vašeho nového či stávajícího domu, kancelářské budovy nebo víceúčelové stavby se čas od času potýkají s kondenzací vody na oknech. Jedná se o poměrně

»

Spojte se s námi

Přineste inovaci do svého domova. Ozvěte se nám a my s vám pomůžeme s výběrem.