Inspireli a Reynaers Aluminium podporují studenty architektury po celém světě

Pro studenty architektury a stavitelství je obtížné se dostat k novým technologiím a zorientovat se v nich. Často musí procházet množství různých webových stránek a podkladů. Pouhá rešerše tak může trvat několik desítek hodin. Toto má změnit nový celosvětový projekt Inspireli Education, kterého je Reynaers Aluminium hrdým partnerem.

První myšlenka dát studentům platformu, kde mohou převážně vysokoškoláci sdílet své projekty bez ohledu na jejich ekonomickou situaci, etnický původ či sociální podmínky, vznikla před rokem 2010. „Nápad na největší studentskou soutěž na světě vznikl ve spolupráci s prezidentem Václavem Havlem a profesorem Bořkem Šípkem. Protože studentské soutěže jako takové nikoho nezajímají, chtěli jsme vytvořit projekt překračující dosavadní hranice. Museli jsme udělat něco tak velkého, aby si soutěže musela všimnout široká veřejnost. To byl od začátku náš cíl,“ uvedl poslední ze zakladatelů architekt Karel Smejkal.

Inspireli oslovilo i Vatikán a Dalajlámu

O jak ambiciózní projekt se jedná, vidíme několik let poté. Do soutěže je zapojeno 142 zemí světa a má porotu složenou z 573 architektů. Mezi porotci najdeme i zástupce Vatikánu. Dalajláma dokonce věnoval požehnání soutěži. Do Inspireli Awards se může přihlásit kdokoliv se svým projektem na téma architektura, bytový design nebo urbanismus.

Kdo má zájem, může pracovat i na reálném tématu. Studenti tak v minulých letech navrhovali českou ambasádu v Etiopii nebo amfiteátr v Burkině Faso. V letošním ročníku se mohou zapojit do návrhu kampusu STU v Bratislavě nebo rekonstrukce přístavní oblasti v Bejrútu, která byla postižena výbuchem.

Reynaers se zapojuje do nového portálu Inspireli Education

Organizátoři soutěže ale jdou ještě dál. V současné chvíli vyvíjí nový portál Inspireli Education, kterým chtějí propojit studenty, architekty a výrobce nových technologií. Ti tak budou mít mimořádnou příležitost předávat si mezi sebou jednoduše informace a praktické rady.

Jedním z prvních zakládajících partnerů této platformy se stává firma Reynaers Aluminium. „Líbí se nám, o jak ambiciózní projekt se jedná, a chceme být jeho součástí hned od počátku. Stejně jako Inspireli i Reynaers Aluminium působí celosvětově. Máme tedy možnost se podílet na rozvoji vzdělání v architektuře napříč kontinenty a být součástí mnoha zajímavých projektů,“ vyjádřil za celou společnost Reynaers Aluminium Česká republika jednatel Milan Masař.

Karel Smejkal a Milan Masař při podpisu smlouvy
Karel Smejkal (Inspireli) a Milan Masař (Reynaers Aluminium) při podpisu smlouvy

Cílem Inspireli Education je především vzdělávání a rozšiřování obzorů, a to nejen u studentů, ale i zkušených architektů. Platforma usnadní přístup k nejnovějším technologiím, informovat o inovacích a trendech. „Z každé kategorie si navíc bude každá společnost moct vybrat pouze svoji nejlepší inovaci, kde bude jasně definováno, k čemu je určena, co jsou její výsady a kde jsou naopak její limity,“ definoval projekt Karel Smejkal.

Pro studenty je často obtížné dohledat potřebné informace, protože se svět neustále vyvíjí a možností se nabízí spousta. Karel Smejkal a Milan Masař se shodují: chtějí studenty nasměrovat, být jim podporou v jejich kreativitě a utvrdit je v tom, že jejich vize se mohou přeměnit v praxi.„Jsme společnost, která úzce spolupracuje se spoustou architektů, a tímto můžeme budovat partnerství do budoucích let. Chceme, aby i studenti věděli, že u nás mají vždy podporu a aby s námi rádi pracovali,“ dodal ke spolupráci za Reynaers Aluminium Česká republika garant projektu Lukáš Týle.

Zástupci Reynaers Aluminium Czech Republic a Inspireli (zleva: Lukáš Týle, Milan Masař, Mariana Vahalová, Karel Smejkal)
Zástupci Reynaers Aluminium Czech Republic a Inspireli (zleva: Lukáš Týle, Milan Masař, Mariana Vahalová, Karel Smejkal)

Sdílejte inspiraci

Tiskové zprávy

Otevřeli jsme nový showroom v Praze

Slavnostním otevřením za účasti našich dlouholetých partnerů jsme 22. září 2022 vdechli život prvnímu Showroomu Reynaers v České republice. Nově vzniklé prostory nejsou pouze výkladní

»
Rady, tipy, zajímavosti

Jak předcházet kondenzaci vody na oknech

Okna vašeho nového či stávajícího domu, kancelářské budovy nebo víceúčelové stavby se čas od času potýkají s kondenzací vody na oknech. Jedná se o poměrně

»

Spojte se s námi

Přineste inovaci do svého domova. Ozvěte se nám a my s vám pomůžeme s výběrem.