Hliníkové systémy Reynaers součástí BEA campusu Olomouc

Právě probíhá další etapa výstavby BEA campusu Olomouc. Projektu, který odráží hodnoty jako byznys, vzdělávání a rozvoj inovací. Nová část areálu s názvem BEA business residence je vyprojektována jako odpověď na všechny potřeby moderní městské čtvrti.

Jako fasádní řešení je zde použit systém ConceptWall 50, který je pro celý projekt ideální, jelikož poskytuje neomezenou svobodu v oblasti projektování a umožňuje maximální transparentnost. Využita je i jeho protipožární varianta CW 50-FP, splňuje stanovené protipožární a teplotechnické požadavky.

Oáza klidu uprostřed velkoměsta

Nové prostory mají být otevřeny expertním firmám a vzdělávacím institucím, které budou přispívat k hospodářskému rozvoji kraje. Naše realizace se ale zaměřuje na fázi projektu s rezidenční zástavbou. „Při projektování jsme kladli důraz na vytvoření odpočinkových a zelených ploch, stejně tak jako na funkční pluralitu a urbanistické napojení na okolní zástavbu. Chtěli jsme vytvořit součást zdravého města, kam chodí lidé nejen do zaměstnání, ale i za vzděláním nebo zde aktivně tráví svůj volný čas,“ říká architekt Evžen Entner z ateliéru Alfaprojekt a. s., který stojí za návrhem celého areálu.

V BEA business residence se klade velký důraz na zeleň, která má pokrývat čtvrtinu celého rozvíjeného území. Ta bude soustředěna zejména ve vnitřním zatravněném kruhu uprostřed budov, který se otevírá směrem k řece, a propojuje tak přírodní dominanty s architekturou. Celý moderní park bude sloužit jako zóna relaxace pro rezidenty a uživatele BEA campusu.

Moderní zázemí i díky Reynaers

„Campus budujeme postupně, abychom správně naplánovali jeho využívání expertními firmami. V současné fázi vytváříme moderní zázemí pro ICT odborníky, zdravotnická zařízení a organizace, které poskytují finanční, právní a další poradenské služby,“ říká Eva Kubelková ze správní firmy BCO.

Kromě fasádního systému CW 50 od Reynaers Aluminium jsou zde použita okna MasterLine 8, jež jsou novou generací inovativních systémů odrážející současný vývoj architektury směřující k maximalizaci denního světla a vysokým izolačním schopnostem.

Investorem výstavby je olomoucká společnost RCO s. r. o., která projekt financuje z vlastních zdrojů a bankovního úvěru. Při výběru dodavatelů stavebních prací byl kladen maximální důraz na využití regionálních firem a společností.

Celý BEA campus Olomouc má být podle plánu dokončen již v roce 2024.

BEA campusu Olomouc
BEA campusu Olomouc

Sdílejte inspiraci

Tiskové zprávy

Otevřeli jsme nový showroom v Praze

Slavnostním otevřením za účasti našich dlouholetých partnerů jsme 22. září 2022 vdechli život prvnímu Showroomu Reynaers v České republice. Nově vzniklé prostory nejsou pouze výkladní

»
Rady, tipy, zajímavosti

Jak předcházet kondenzaci vody na oknech

Okna vašeho nového či stávajícího domu, kancelářské budovy nebo víceúčelové stavby se čas od času potýkají s kondenzací vody na oknech. Jedná se o poměrně

»

Spojte se s námi

Přineste inovaci do svého domova. Ozvěte se nám a my s vám pomůžeme s výběrem.